Dato Båd Sted Kl. Pris
17-02-2018 Bodil Thyboron 07.00 – 17.00 750,-
17-03-2018 Bodil Thyboron 07.00 – 17.00 750,-
21-04-2018 Bodil Thyboron 06.00 – 18.00 900,-
05-05-2018 Nemo Thyboron 03.00 – 18.00 1025,- Plus 125,- for mad
09-06-2018 Muddi Thyboron 06.00 – 18.00 900,-
04-08-2018 Amigo Spodsbjerg 08.00 – 15.00 350,- Plus 120,- for igler
18-08-2018 Nemo Thyboron 03.00 – 18.00 1025,- Plus 125,- for mad
22-09-2018 Amigo Spodsbjerg 08.00 – 15.00 350,- Plus 120,- for igler
13-10-2018 Amigo Spodsbjerg 08.00 – 15.00 350,- Plus 120,- for igler
20-10-2018 Muddi Thyboron 06.00 – 18.00 900,-
17-11-2018 Bodil Thyboron 07.00 – 17.00 750,-
27-12-2018 Bodil Thyboron 07.00 – 17.00 750,-

Tilmelding til turene kan ske i klubben eller til Tonny på telefon 60 52 87 01
eller mail: tonrost@gmail.com
Ret til ændringer forbeholdes
Havturudvalget.