Indkaldelse til generalforsamling

                                                                 Oktober 2019

Hermed indkaldes til generalforsamling i Saltvandsfiskeren Vejle, Torsdag den 14. november 2019
Kl. 19.30 i klubbens lokaler, Ørstedsgade 2c, kld. , 7100 Vejle

Dagsorden:
1.   Valg af dirigent. (evt. stemmetællere)
2.   Aflæggelse af beretning.
3.   Fremlæggelse af regnskaber til godkendelse for:
      Saltvandsfiskeren Vejle
      Vejle Fjords Ørredfond
4.   Behandling af indkomne forslag.
5.   Fastsættelse af kontingent for perioden 1/11 2020 – 31/10 2021
6.   Valg jf. § 8.

      På valg som formand er:                        Jimmy Pedersen                          (modtager genvalg)
                         

      På valg til bestyrelsen er:                       Lars Nielsen                            (Modtager ikke genvalg)
                                                                              Kurt Kristensen                          (Modtager genvalg)
                                                                              Tonny Mortensen                          (modtager genvalg)

      På valg som suppleanter er:                  Niels Olesen
                                                                              Jacob Jakobsen

      På valg som bilagskontrollant:             Jens Buhelt

      På valg som bilagskontrollant –
      Suppleant:                                                  Leif Rasmussen

7.   Eventuelt.

      Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, SKAL skriftligt fremsendes til foreningens
      formand Jimmy Pedersen, Nyvej 4, 7100 Vejle eller jp-serviceteknik@mail.tele.dk senest
      1. november 2019.
     For at få adgang til generalforsamlingen skal kontingent på 250,- kr. for voksne eller 50,- kr.
     for Junior (under 15 år) for perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2010 være betalt.
     Kvittering skal fremvises ved indgangen.
    Har du betalt via netbank ved pengeoverførsel til Den Jyske Sparekasse, reg. Nr. 9560 konto nr.
    5515670485, så husk kvittering.
    Foreningen er vært med en øl/vand og brød.

Bestyrelsen

Lille ørreddags fiskekonkurrence.

Lørdag 28/9-2019. Kl. 00:00-15:00

Sted: Vejle fjord.

Tilmelding og betaling kan ske til Grej-shoppen, på torsdags klubaftner, eller via indbetaling på reg. 9560 konto 5515670485.  (husk og udskriv kvittering)

Tilmeldingsfrist torsdag d. 21/9-2019.

Pris: 100 kr.

Flotte præmier sponseret af Grej-shoppen Vejle.

Indvejning i klublokalerne Ørstedsgade 2C, kld. Kl. 14-15:00

Præmier overrækkelse kl. 15:00

Knæk og bræk.

Saltvandsfiskeren


Vejle Fisker 2019

14. april SLUT. Tak for i år
Niels Kongerslev, Holstebro Havørred 60,5 cm 2740g
Michael Damgaard, Horsens Havørred 51,5 cm 1650g
Jesper Rasmussen, Vejle Havørred 52,0 cm 1500g
Kim Rasmussen, Skanderborg 49,5 cm 1170g
Jonny Rasmussen, Frederikssund Havørred 48,5 cm 1100g
Leif Bennhøft, Aabenraa Steelheads 43,0 cm 1070g
Anders Hansen, Vejle Havørred 47,5 cm 1070g
Michael Damgaard, Horsens Havørred 45,5 cm 1040g
Michael Damgaard, Horsens Havørred 46,5 cm 970g
Rene Christensen, Odense Havørred 45,5 cm 920g
Moris Imamevic, Christiasfeld Havørred 40,0 cm 880g
Lasse Pedersen, Fredericia Havørred 41,0 cm 770g
Michael Damgaard, Horsens Havørred 40,5 cm 750g
Lars Pedersen, Vejle Havørred 41,5 cm 690g

Vi takker vores sponsorer Vejle fisker 2019 se video